Ժամանց

Կենդանակերպի նշաններ, որոնց հավատալ և վստահելը վտանգավոր է․․․

Կենդանակերպի նշաններ, որոնց հավատալ և վստահելը վտանգավոր է․․․Եթե մարդուն հարցնենք, թե ինչը նա չի ների իր սիրելիին, մեծամասնությունն առանց մտածելու կպա տասխանի՝ իհարկե, սուտը, մինչդեռ գրեթե բո-լորն ունեն գաղտնիքներ, որոնց մասին կինը կամ ամուսինը տեղյակ չեն, քանի որ կողա կիցը հմտորեն խաբում է:Բայց մի բան է ստել հա նուն փր կության, և բոլորովին այլ բան է ստելու բնա ծին ցանկութ յունը, առանց որի մարդը չի կարող ապրել: Այդպիսի «խաբեբաներին» կարելի է հեշ տությամբ տարբերել՝ նայելով նրանց կենդա-նակերպի նշանին:

Դիտեք նաև՝

1․ Կշեռք

Այս համաստեղության ներկայացուցիչները հայտնի բանսարկու ներ են, ովքեր իրենց բնութ յամբ երբեք մինչև վերջ ոչինչ չեն ասում՝ պատելով իրենց գաղտնիության շղարշով: Նրանք հակ ված են ապօրինի հարստացման, իսկ դա նշանա կում է, որ երիտասարդ տարիքից նրանք սովորում են խաբեության, խորա մանկության և հնա-րամտության հիմունքները:

Ավելի հասուն դառնալով՝ այս անհատ ների մոտ կատա րելա գործվում է ստելու հմտությունը, դրա համար էլ նրանց սիրելի մարդիկ ոչ մի հնա րավորություն չեն ունենում բռնացնելու Կշեռքներին ստի, անհավատարմութ-յան մեջ: Այս մարդիկ նույն կերպ են իրենց պահում աշխատանքի մեջ, քանի որ, չունենալով ծանր ֆիզիկ ական աշխատանքի հակումներ, նրանք շահագործում են ուրիշներին՝ ստիպելով նրանց աշխատել իրենց փոխ արեն նորից խաբեության միջոցով:Շնորհիվ հենց այս հատկությունների՝ Կշեռքներից լավ խարդախներ,հայտնի փաս-տաբաններ և քաղաքական գործիչներ են ստացվում:

2․ Երկվորյակներ

Իրենց էությամբ Երկվորյ ակ նշանի ներ կայացուցիչները երկերե սանի մարդիկ են, դա նշանա կում է, որ ստի հանդեպ կիրքը նրանց արյան մեջ է: Դա պարզ է դառնում մանկությունից, բայց առավել արտահայտված է լի-նում, երբ երկվորյակները մեծանում են: Նրանք հեշտությամբ կարող են շահագործել շրջապատի մարդ կանց՝ հանուն իրենց շահի, հեշտությամբ կառավարում են պետք եղած մարդու միտքը և ստիպում են նրան կասկածել նույնիսկ սեփական աչքերով տեսածին:

Բանն այն է, որ Երկվորյակ ները կարո ղանում են զսպել իրենց զգացմունքները, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց դեմքի արտահայտությունից և շարժուձևից հնարավոր չի լինում կռահել սուտը: Ավելին՝ այս նշանի ներկայացու-ցիչները զգուշավոր մարդիկ են, ովքեր ունենում են նախօրոք պատրաստած և տրամաբանական արդարացում, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց չհավատալ չի կարելի: Ըստ վիճակագրության, յուրաքանչյուր երկվորյակ, բացի կնոջից, ունենում է սիրուհի կամ սիրեկան:

3․ Ձկներ

Անսահման երևակայության տեր Ձկները ինտրիգներ հյուսելու իսկական վարպետներ են: Նրանց հեշտությամբ հաջողվում է ստեղծել իսկական պատրանք, որին հավատում են բոլորը: Պետք է ասել, որ նրանք շատ վտանգա-վոր անհատներ են:Հետաքրքիրն այն է, որ Ձկները հազվադեպ են ստում սեփական շահի համար:Հաճախ սուտն օգտագործում են սեքսուալ արկածները թաքցնելու համար: Դրա համար չարժե զարմանալ, երբ ձեր սիրելին՝ ծն-ված այս համաստեղության տակ, հանկարծ հայտնի ձեզ,որ ստիպված է գիշերել գրասենյակում զեկույցներ անե-լու համար: Իրականում նա կդավաճանի ձեզ, իսկ առավոտյան հոգնած տեսքով տուն կվերադառնա: Ավելին՝ ի տար բերություն մյուս հայտնի «խաբե բաների»՝ Ձկները իրենք էլ են սկսում հավա տալ սեփական ստերին, դրա համար էլ երբեմն անկեղծորեն չեն կարողանում ասել՝ որն է սուտը, որն է ճիշտը: Հենց այդ պատճառով էլ բռնա ցնել նրանց ստելիս գրեթե անհնար է:

Կարդացեք նաեվ

Հորոսկոպի այս նշանին շաբաթվա երկրորդ կեսին հաճելի օրեր են սպասվում

Irina Abovyan

Որ պահերին եք դուք առանձապես գրավիչ և ինչ է սազում ձեզ

Irina Abovyan

Մայիս ամսվա 6 հաջողակները ըստ կենդանակերպի

Irina Abovyan

Ընտրեք մի շիշ և ստացեք ձեր ճակատագրի ուղերձը

Irina Abovyan

Կույսերը և ջրհոսները օգոստոսին պետք է զգուշանան, և ահա թե ինչից

Irina Abovyan

Կենդանակերպի ամենասեքսուալ նշանները

Irina Abovyan