Հասարակություն

Տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող ժամանակավոր սահմանափակումներ


Հավելված N 1
Պարետի 2020 թվականի
Մարտի 27-ի N 19 որոշման

Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված՝ տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող ժամանակավոր սահմանափակումների ցանկ

(Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը հաստատելու մասին» (ՏԳՏԴ) N 874-Ն հրամանի հավելվածի)

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ(A)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
01.61.9ՄեծամասամբԲուսաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
01.62.0Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն
01.7Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում
02.4Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում
ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՑԱՀԱՆՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ(B)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
 Ամբողջությամբ 
ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ(C)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
10Սննդամթերքի արտադրությունՄեծամասամբ
11Խմիչքների արտադրություն
17.11Թաղանթանյութի արտադրություն
17.12Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն
17.21Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն
17.22Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն
17.23Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն
17.29Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն
18.11Թերթերի տպագրություն
18.12Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրություն՝ բացառապես փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների, պիտակների, ծանույցների, չեկերի և այլ արժեթղթերի, տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) հետ փոխգործողության ինտելեկտուալ քարտերի տպագրություն
20.11Արդյունաբերական գազերի արտադրություն
20.14.9Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում
20.4Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
22.22Փաթեթավորման համար պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն
21Հիմնական դեղագործական արտադրանքի և պատրաստուկների արտադրություն
23.13Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն
23.82Կրի, գիպսի և գաջի արտադրությունյ
24Հիմնական մետաղների արտադրություն
25.4Զենքի և զինամթերքի արտադրություն
26.6Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն
28.9Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն
30.4Մարտական մեքենաների արտադրություն
32.5Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
32.99.1Դագաղների արտադրություն
33.12.1Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգում
33.13.1Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
33.13.2Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԵՎ ԼԱՎՈՐԱԿ ՕԴԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ(D)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
 Ամբողջությամբ 
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԿՈՅՈՒՂԻ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ և ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ(E)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
 Ամբողջությամբ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(F)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
43.12.2Պայթեցման աշխատանքներՄեծամասամբ
43.12.3Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման համար
43.13Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում
43.2Էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ
ՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՏՈՑԻԿԼՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ(G)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
45.2Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգումՄեծամասամբ
45.32Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր
45.40.4Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր
45.40.5Մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
46.11Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.12Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.17Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
46.2Գյուղատնտեսական հումքի և կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր
46.3Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մեծածախ առևտուր
46.44.2Մաքրող միջոցների մեծածախ առևտուր
46.45Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր
46.46Դեղագործական ապրանքների մեծածախ առևտուր
46.49Այլ կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր
46.5Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության բնագավառում կիրառվող սարքավորանքի մեծածախ առևտուր
46.7Այլ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
47.11Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում
47.2Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.3Շարժիչային վառելիքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.62Թերթերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.73Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում
47.74Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.76Ծաղիկների, բույսերի, սերմերի, պարարտանյութերի, տնային կենդանիների, տնային կենդանիների համար կերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.78.3Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի և վառելափայտի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.78.4Զենքի և զինամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում մասնագիտացված խանութներում
47.78.8Թաղման պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
47.81Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում
47.9Մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս (ինտերնետով կամ փոստով)
ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ, ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ(H)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
49.31.3ՄեծամասամբԱվտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրում
49.31.4Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրում
49.31.5Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ
ԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՈՒՆԴ(I)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
55.1Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններՄեծամսամբ
56.21Պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների գործունեություն
56.29.1Կազմակերպություններին կից ճաշարանների և խորտկարանների ծառայություններ
56.30.4Շարժական կետերից խմիչքների, ըմպելիքների վաճառք
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ԿԱՊ(J)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
58.13Թերթերի հրատարակությունՄեծամասամբ
60Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում
61Հեռահաղորդակցություն
63Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ(K)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
 Ամբողջությամբ(Անհրաժշտ նվազագույն ծավալով և անձնակազմի նվազագույն ներգրավվածությամբ՝ քաղաքացիների ու իրավաբանական անձանձ անհետաձգելի կարիքները բավարարելու նպատակով) 
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ(L)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
68.32.1Համատիրությունների գործունեությունԹույլատրվում է բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ(M)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
69.10Բացառությամբ փաստաբանական գործունեության մասովՄեծամասամբ
(Թույլատրվում է բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով)
69.2Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ), խորհրդատվական ծառայություններ հարկադրման հարցերով՝ այն ընկերություններին, որոնց գործունեությունը սահմանափակված չէ սույն որոշմամբ
71.20.1Ստուգիչ-չափիչ սարքերի ստուգաչափում, ստուգաճշտում
71.20.4Սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովում
71.20.5Անասնաբուժական, բուսասանիտարական հսկողություն և սննդամթերքի արտադրության վերահսկում
71.20.6Արտադրատեսակների հավաստագրում
71.20.7Ավտոմեքենաների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկում
71.20.9Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ այլ բնագավառներում
75Անասնաբուժական գործունեություն
ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ(N)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
77.1Ավտոմեքենաների վարձույթ և լիզինգՄեծամասամբ
77.31Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
77.35Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ
78Զբաղվածության հարցերին առնչվող գործունեություն` բացառապես հեռավար կամ առցանց եղանակով
79.1Զբոսաշրջային գործակալությունների և զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն՝ բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով
79.9Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ՝ բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով
80Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում
81.1Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
81.2Մաքրման աշխատանքներ
82.30.2Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում՝ բացառապես սննդամթերք վաճառող առևտրի օբյեկտների, դեղատների և գյուղատնտեսական մթերքի շուկաների մասով
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ(O)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
 Կարգավորվում է ՀՀ պարետի 2020 թվականի մարտի 24-ի թիվ 15 որոշմամբ 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ(P)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
  Ամբողջությամբ
(Թույլատրվում է բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով)
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ(Q)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
 Ամբողջությամբ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԶՎԱՐՃՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՆԳԻՍՏ(R)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
92.00.5Վիրտուալ մոլեխաղերի հետ կապված գործունեություն(Թույլատրվում է բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ(S)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
94.91.2Կրոնական ծեսերի (հոգեհանգստի և այլնի) կատարման ծառայություններՄեծամասամբ
(Թույլատրվում է բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով)
94.92Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն՝ հավաքների ժամանակ պահպանելով 20 հոգուց ավելի անձանց համաժամանակյա ներկայության սահմանափակման կանոնը
96.03Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԳՈՐԾԱՏՈՒ , ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՉՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՓԱԿԱՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ(T)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
  Ամբողջությամբ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ(U)
ԿոդԹույլատրվածԱրգելված
 Ամբողջությամբ 

Կարդացեք նաեվ

Ինչպես 8-ամյա հայ փոքրիկը նոկաուտի ենթարկեց ադրբեջանցուն. Սա տեսնել է պետք

Irina Abovyan

Երբ իմացա, թե ինչու է հարևանուհիս ներքնակի վրա սոդա լցնում, շատ զարմացա և հիմա ես էլ եմ այդպես վարվում

Irina Abovyan

Այս միջոցը կարող է օգնել ձեզ կարգավորել ուտելու ցանկությունը

Irina Abovyan

4 օր շրջափակման մեջ ենք եղել, ընկերոջս օգնելուց վիրավորվել եմ. ինչ է պատմում զինծառայողը (տեսանյութ) | Ժողովուրդ

Irina Abovyan

Ներկայիս իշխանության փոխարեն ես եմ պատասխանում Ալիևին. Մոդել Անիտա Հարությունյան

Irina Abovyan

Աննա Հակոբյանի արխիվային լուսանկարները. ինչպիսին էր վարչապետի տիկինը նախկինում. ՖՈՏՈ

Irina Abovyan